Cliciwch ar y cysylltiadau i agor y wefan mewn ffenestr newydd Switch to English version
ETIFEDDIAETH GWENYNEN GWENT
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
Llandovery College

Bu gan Wenynen Gwent ran allweddol wrth sefydlu Coleg Llanymddyfri ym 1847. Bydd y wefan hon o ddidordeb ac o ddefnydd i’r sawl sy’n ceisio gwybodaeth am y coleg, i rieni ei disgyblion, ddoe a heddiw, i ddisgyblion presennol y Coleg, ac i aelodau Cymdeithas yr Hen Landoferiaid.
www.llandoverycollege.com

 
Ystad Llanofer

Ystad Llanofer heddiw
www.llanover.com

 
augustaladyllanover.coffeecup.com Gwefan bersonol aelod o bwyllgor llywio’r gymdeithas, lle ymdrinir a bywyd a gwaith Gwenynen Gwent o safbwynt unigolyn yr oedd ei chyndaid yn is-asiant i’r stad, ddiwedd y 19eg ganrif.

CERDDORIAETH
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
www.barlowharps.com

Gweuthurwr ac adferwr hen offerynnau allweddell a thelynau hanesyddol. Gwelir lluniau o’r telynau teires a adeiladwyd ganddo ar sail un o delynau teires prin Llanofer, offeryn a saerniwyd ar y stad ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

  
www.ceolas.org/ceolas.html
Y casgliad mwyaf ar-lein o wybodaeth am gerddoriaeth geltaidd. Cannoedd o gysylltiadau i wefannau perthnasol eraill.
  
www.crasdant.com
Grwp o gerddorion Cymreig sydd yn arbenigo hefyd mewn clocsio. Cenir y delyn deires draddodiadol Gymreig ynghyd a’r ffliwt, y gitar, y ffidil, yr acordion a’r pibgorn Cymreig. Hyn oll ynghyd a dawnsio traddodiadol clocsiwr heb ei ail.
  
www.tycerdd.org
Canolfan wybodaeth gerddorol ‘unfan’ yw Ty Cerdd. Ei nod yw ‘cyflwyno byd o gerddoriaeth i Gymru, a chyflwyno cerddoriaeth Cymru i’r byd’.
  
www.tradsong.org/mjwill99.PDF
‘Maria Jane Williams, Pioneer Collector of Welsh Folk Songs’. Erthygl gan Lewis Jones a gyhoeddwyd yn ‘English Dance & Song’, fis Mehefin 1999. (Ffeil PDF)
  
www.trac-cymru.org/organisations.htm

Corff datblygu gweithgareddau gwerin Cymru yw Trac. Fe’i sefydlwyd ym 1997, a dechreuodd trwy gynnal ymchwiliad i gyflwr cerddoriaeth werin a thraddodiadol Cymru.

 
Arglwyddes Llanofer a’r Delyn Deires

‘Gwenynen Gwent a’r Delyn Deires’, sef erthygl gan Rachel Ley, Prifysgol Bangor. (ffeil PDF)

 

 

Prifysgol Bangor Ysgol Cerddoriaeth Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru
   
www.dsmusic.com DS Music, Monmouth

DAWNS
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
www.dawnsio.com

Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru

   
fp.millennas.f9.co.uk/wllanover.htm Erthygl gan Hugh Mellor ar Ddawnsiau Llanofer, a gyhoeddwyd ym 1935.

IAITH
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys

www.carnhuanawc.org

Gwefan Cymdeithas Carnhuanawc

 

 

www.cyd.org.uk

CYD yw’r symudiad iaith sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr a Chymry Cymraeg i gyd-gwrdd mewn sefyllfa gymdeithasol.

 

HMC

Y Comisiwn Llawysgrifau Hanesyddol yw awdurdod ymgynghorol ganolog y D.U. ar archifau a lawysgrifau yn mwneud a hanes Prydeinig. Fe’i sefydlwyd ym 1869, trwy Warant Brenhinol. Dyma’r brif ffynhonell wybodaeth ar natur a lleoliad dogfennau, a ffynhonell ymgynghorol bwysig ar faterion perthnasol.

 

www.mentrau-iaith.com

Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned.

 

www.gwybodiadur.co.uk

Cyfarwyddiadur wybodaeth ynglyn a’r iaith Gymraeg.


GWISG
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
www.llgc.org.uk

Dyluniadau o waith Gwenynen Gwent (1830), allan o ‘Cambrian costumes dedicated to the nobility and gentry of Wales’.

Prosiect Llanofer: y Dimensiwn Ewropeaidd

Erthygl gan Geoffrey Powell (ffeil PDF)

 

Y Wisg Gymreig a Dylanwad Arglwyddes Llanofer

Erthygl gan Christine Stevens (ffeil PDF)


TRADDODIAD A DIWYLLIANT
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
www.urdd.org Mae’n annog plant i ddeall, i barchu a mwynhau amryfal agweddau’r diwylliant Cymreig, o gerddoriaeth a dawns i chwaraeon ac adloniant.
   

www.tlysau.org.uk

Mae rhyngrwyd Casglu'r Tlysau yn cynnwys dros 30,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd ledled Cymru.

   
www.amgueddfacymru.ac.uk Amgueddfa Cymru
www.amgueddfacymru.ac.uk Sain Fagan: Amgueddfa Werin Cymru

DIGWYDDIADAU
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
www.cymdeithasgymraegtrefynwy.org.uk
Cymdeithas Gymraeg Trefynwy a'r Cylch
   
www.eisteddfod.org.uk
Yr Eisteddfod Genedlaethol
   

www.urdd.org/indexes.html

Gwefan lle anogir plant i gymryd rhan mewn eisteddfodau lleol a gweithgareddau Cymreig eraill.
   
www.abergavennyeisteddfod.co.uk
Croeso cynnes i chi i Eisteddfod Y Fenni, fel cystadleuydd neu fel ymwelydd.
Mae cystadlaethau i offerynnwyr, i gantorion ac i lefarwyr ar y llwyfan, a chystadlaethau llên a chelf hefyd. Cynhelir Eisteddfod y plant a phobl ifainc mewn ysgol leol, ac Eisteddfod yr Oedolion yn Theatr y Bwrdeisdref Y Fenni.

CYFFREDINOL
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol
Enw’r Wefan Ei chynnwys
www.telynauteifi.co.uk Telynau Teifi
   
www.archiveswales.org.uk

Achifau Cymru

   
www.abergavennylocalhistorysociety.org.uk Abergavenny Local History Society web site
   
fforwmhanescymru.org.uk Fforwm Hanes Cymru (yn cyd-gysylltu hanes Cymru)
   
www.angelhotelabergavenny.com Y gwesty lle cynhaliwyd Eisteddfodau cynnar Y Fenni, a lle cynhelir Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas.
   
www.cadw.wales.gov.uk Historic Buildings, Parks & Gardens in Wales
   
www.rcahmw.org.uk/ Y Comisiwn Brenhinol ar Adeiladau Hynafol a Hanesyddol
 
www.data-wales.co.uk Gwefan a gysegrir i wybodaeth hanesyddol, daeaeryddol a diwylliannol am Gymru
 
ADRANNAU’R CYSYLLTIADAU: Pen Etifeddiaeth Gwenynen Gwent ; Cerddoriaeth Dawns; Iaith; Gwisg Traddodiad a Diwylliant Digwyddiadau Cyffredinol

Diweddarwyd y dudalen hon ar 17-04-2014