offices Switch to English version
Etholir Swyddogion y Gymdeithas gan ei haelodau, yn unol â Chyfansoddiad y Gymdeithas
 

Noddwraig Mrs Elizabeth Murray
  Disgynnydd Gwenynen Gwent
   
Cadeirydd i'w ethol
   
Ysgrifennydd  Robin Davies
   
Trysorydd i'w ethol
   
Ysgrifennydd Aelodaeth Frances Younson
   
Aelodau’r Pwyllgor

Rosie Arkell
Dr Elin Jones

Maureen Probert


Lansiwyd Cymdeithas Gwenynen Gwent ar y 12fed o Hydref 2003. Prif nôd y Gymdeithas yw cloriannu bywyd a gwaith Barwnes gyntaf Llanofer, noddwraig a chynhalwraig hael i iaith, traddodiad a safonau diwylliannol Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 

Diweddarwyd y dudalen hon ar 13-03-2023