Gwenynen Gwent a’i theulu
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olynol
Meddylir mai portread ydyw o ferch Gwenynen Gwent,
Darlun Olew di-lofnod tua 1836

Meddylir mai portread ydyw o ferch Gwenynen Gwent,
sef Charlotte Augusta Hall (g. Medi 1824)

 Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004