Cymeriadau
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olynol
Thomas Gruffydd (1806-1888)
Thomas Gruffydd (1806-1888)
Telynor Teulu Llanofer, 1844-1888. Tybir fod ei wisg yn seiliedig ar y wisg yn yr engrafiad canlynol allan o Ail Gyfrol ‘The Welsh Harper’. (gw. y ddelwedd nesaf)
 Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004