Traddodiad a Diwylliant
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olaf
Eisteddfod Harpists, Abergavenny 1913. Stanley Jones, Theresa Munkley, Slyfni Hughes, Mrs Davis (Molleston), Enid Walters, Gruffydd Richards, Pedr James, Laura Jones & Dafydd Roberts
Côr Telynau Llanofer, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, 1913
Stanley Jones, Theresa Munkley, Llyfni Hughes, Mrs Davis (Molleston), Enid Walters, Mrs Gruffydd-Richards, Pedr James, Laura Jones & David Roberts
Llun o gasgliad Clive Morley
  Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004