Llys ac Ystâd Llanofer
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olynol
Golygfa fewnol o Neuadd Fawr y Llys
Golygfa fewnol o Neuadd Fawr y Llys
 Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004