Llys ac Ystâd Llanofer
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olynol
Golygfa fewnol o Neuadd Fawr y Llys
Crewyd y ddelwedd hon gan ein haelod Helen Forder, gan ddefnyddio llun o ddawnswyr a dynnwyd ddiwrnod lansio’r Gymdeithas, 12 Hydref 2003
 Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004