Cymeriadau
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olynol
Staff a gweision Llys Llanofer
Staff a gweision Llys Llanofer
Ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg
 Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004