Cymeriadau
I'r ddelwedd flaenorol Dychweler i’r Mynegai Y Ddelwedd Olynol
Pedwar Telynor yn y Neuadd Fawr
Pedwar Telynor yn y Neuadd Fawr
Pedr James, Theresa Munkley, Mrs Davis (Molleston) & Dafydd Roberts
  Diweddarwyd y dudalen hon ar 19.03.2004